தீயலைமோதி தமிழரின் உயிர்களைப் பிரித்ததே

Posted by - July 31, 2020
நடன ஆசிரியை திருமதி சாவித்திரி சரவணன் அவர்களின் மாணவிகள். செல்விகள்:- எழில் ஜெயசங்கர், ரம்மிகா சுகுணாகரன். தீயலைமோதி தமிழரின் உயிர்களைப்…
Read More

நந்திக்கடலலையே நந்திக்கடலலையே கரைவந்து என்னோடு பேசலையே…

Posted by - May 31, 2020
நந்திக்கடலலையே நந்திக்கடலலையே கரைவந்து என்னோடு பேசலையே… எங்கள் உறவெங்கே எங்கள் உறவெங்கே உன் மௌனம் கலைத்துச் சொல்லலையே…. நடன ஆசிரியை…
Read More

சோலையில் ஆடும் மயில் செந்தமிழ் ஈழக்குயில்

Posted by - October 24, 2019
சோலையில் ஆடும் மயில் செந்தமிழ் ஈழக்குயில் விழிகளால் மொழிபேசும் அகிலத்தின் அழகு மயில் பரதமும் பெண்ணிடம் வித்தைகள் பயிலும்…..
Read More

வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை..

Posted by - October 5, 2019
வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை.. எந்தநாள் அண்ணன் வருவார் என்று நீ ஏங்காதே.. எவன்…
Read More

டப்பாங் கூத்துப்பாட்டுத்தான் காதில கொஞ்சம் போட்டுப்பார் …….

Posted by - September 13, 2019
டப்பாங் கூத்துப்பாட்டுத்தான் காதில கொஞ்சம் போட்டுப்பார் குட்டிக்கண்ணன் ரோட்டில வந்துநின்று பாட்டில நாட்டுக்காகச் செய்தி ஒன்று சொல்லுவேன் தெருக் கூத்தில……
Read More

தேசக்காற்றே…தேசக்காற்றே..தேசக்காற்றே..தேகம் தழுவம்மா

Posted by - August 30, 2019
தேசக்காற்றே…தேசக்காற்றே..தேசக்காற்றே..தேகம் தழுவம்மா தேசத்தலைவன் மூச்சில் கலந்து வேதம்தாம்மா..காவல் நின்று வாழும் வீரன் கதையைச் சொல்லம்மா..காலம் முளழுதும் எங்கள் அண்ணண் பக்கம்…
Read More

முட்டிமுட்டி பால்குடிக்கும் கன்டுக்குட்டி போல நாங்க தொத்திக்கிட்டு ஆடுவோமே மாமனோட தோள..

Posted by - August 23, 2019
முட்டிமுட்டி பால்குடிக்கும் கன்டுக்குட்டி போல நாங்க தொத்திக்கிட்டு ஆடுவோமே மாமனோட தோள.. மாலகட்டிப் போனாக்கா மாமா முறைப்பாரு பாட்டுக்கட்டி ஆடிநின்னா…
Read More

தனித் தமிழ் பேசம்மா இனிக்கும் உன் தாய்மொழி நிகரம்மா கரும்புக்கும் கனிக்கும்..

Posted by - August 15, 2019
தனித் தமிழ் பேசம்மா இனிக்கும் உன் தாய்மொழி நிகரம்மா கரும்புக்கும் கனிக்கும் தனித் தமிழ் பேசம்மா இனிக்கும். பிறந்த அன்றே…
Read More