எல்லாளன் சங்கிலியன் பண்டாரவன்னியன் இருந்தாண்ட நாடு எங்கள் நாடு

Posted by - July 25, 2019
எல்லாளன் சங்கிலியன் பண்டாரவன்னியன் இருந்தாண்ட நாடு எங்கள் நாடு எங்கள் வல்லான் தமிழ்வேங்கை பிரபாகரன் தலைமை வளிகாட்டும் நாடு எங்கள்…
Read More

கரகாட்டம் மயிலாட்டம் குத்தாட்டம் கலகலக்க சிலம்பாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் தூள்பறக்க

Posted by - July 18, 2019
கரகாட்டம் மயிலாட்டம் குத்தாட்டம் கலகலக்க சிலம்பாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் தூள்பறக்க போராட்டம் வென்றிடவே புலியாகித் தலைவன் வந்தானடி. தாதஸ்வரம் நல்லதவில்…
Read More

வருவாரு வருவாரு ஈழமகராசன் அவர் வருவாரு

Posted by - July 11, 2019
வருவாரு..வருவாரு.. ஈழமகராசன்.. அவர் வருவாரு நல்லபடி நாங்க வாழ இன்பமெல்லாம் வந்து சூழ எங்க மாமன்னன் வருவாரு…எங்க அண்ண வருவாரு..…
Read More

ஏய் சதிகாரச் சிங்களனே அட பழிகாறப் பாதகனே உன் கோட்ட இடிஞ்சுவிழும்

Posted by - July 4, 2019
ஏய் சதிகாரச் சிங்களனே..அட பழிகாறப் பாதகனே உன் கோட்ட இடிஞ்சுவிழும்… அங்க போட்டான் குந்தியழும். அட கொத்துக்குண்டு போட்டவனே.. எங்க…
Read More

ஆயிரம் கோடி கனவுகள் கூடி அடைகாத்த பெயர்தான் பிரபாகரன்

Posted by - June 28, 2019
ஆயிரம் கோடி கனவுகள் கூடி அடைகாத்த பெயர்தான் பிரபாகரன். ஆயிரம் ஆயிரம் தலைமுறை தாண்டி புகழ் மீட்ட தமிழின் வரலாறவன்.…
Read More

வாகைமயில் 2019ல் பங்குபற்றிய நடன ஆசிரியை செல்வி.விவேகா மகேந்திரகுமார் அவர்களின் மாணவிகள்.

Posted by - June 27, 2019
வாகைமயில் 2019ல் பங்குபற்றிய நடன ஆசிரியை செல்வி.விவேகா மகேந்திரகுமார் அவர்களின் மாணவிகள். செல்வி வினுசா நடராசா (கீழ்ப்பிரிவு) செல்வி. திரிசா…
Read More

வாகைமயில் 2019ல் பங்குபற்றிய நடன ஆசிரியை திருமதி.அமலா ஆன்டனி சுரேஷ்குமார் அவர்களின் மாணவிகள்.

Posted by - June 27, 2019
வாகைமயில் 2019ல் பங்குபற்றிய நடன ஆசிரியை திருமதி.அமலா ஆன்டனி சுரேஷ்குமார் அவர்களின் மாணவிகள். செல்வி ஷாண்டானி தயா (ஆரம்பப்பிரிவு) செல்வி…
Read More

வாகைமயில் 2019 மத்தியபிரிவு,செல்வி ராசிகா ரவிக்குமார்

Posted by - June 26, 2019
வாகைமயில் 2019 நடனப் போட்டியில் மத்தியபிரிவில் போட்டியிட்டு மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட செல்வி. ராசிகா ரவிக்குமார்.
Read More

வாகைமயில் 2019 கீழ்ப்பிரிவு,செல்வி கௌசிகா மணிவேந்தன்

Posted by - June 26, 2019
வாகைமயில் 2019 நடனப் போட்டியில் கீழ்ப்பிரிவில் போட்டியிட்டு மூன்றாவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட செல்வி. கௌசிகா மணிவேந்தன் .
Read More