உரிமைக்காக எழுதமிழா! 2023- ஐரோப்பிய ஒன்றிய முன்றலுக்கு யேர்மனி தமிழ் இளையேர்கள் அழைப்பு.

Posted by - June 5, 2023
உரிமைக்காக எழுதமிழா! 2023-  ஐரோப்பிய ஒன்றிய முன்றலுக்கு யேர்மனி தமிழ் இளையேர்கள் அழைப்பு.
Read More

உரிமைக்காக எழுதமிழா ஆற்பாட்ட பேரணிக்கு வெளியீட்டுப்பிரிவு யேர்மனியின் அழைப்பு.

Posted by - May 30, 2023
உரிமைக்காக எழுதமிழா ஆற்பாட்ட பேரணிக்கு வெளியீட்டுப்பிரிவு யேர்மனியின் அழைப்பு.
Read More

உரிமைக்காக எழுதமிழா எழுச்சிப் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு.

Posted by - May 29, 2023
ஐரோப்பிய ஒன்றிய முன்றலில் நடைபெற இருக்கும் உரிமைக்காக எழுதமிழா எழுச்சிப் போராட்டத்திற்கு யேர்மனி தமிழ்ப் பெண்கள் அமைப்பினர் அழைப்பு.
Read More

டென்மார்க்கில் ரணாஸ் நகரில் எழுச்சியுடன் நடைபெற்ற முள்ளிவாய்க்கால் வணக்க நிகழ்வு.

Posted by - May 22, 2023
முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணிலே சிறிலங்கா அரசு மேற்கொண்ட திட்டமிட்ட தாக்குதலில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களை உயிர்பலி கொண்ட முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின அழிப்பின் 14ஆம்…
Read More

யேர்மனியின் தலைநகர் பேர்லினில் நடைபெற்ற மே18 தமிழினவழிப்பின் உச்சநாள் – நினைவேந்தல்.

Posted by - May 20, 2023
யேர்மனியின் தலைநகர் பேர்லினில் நடைபெற்ற மே18 தமிழினவழிப்பின் உச்சநாள் – நினைவேந்தல்.
Read More

பிறேமன் (Bremen) நகர மத்தியிலும் நினைவு கூரப்பட்ட தமிழின அழிப்பு நாள் 2023.

Posted by - May 20, 2023
தமிழின அழிப்பு நினைவு நாள் 2023 யேர்மனியில் நான்கு இடங்களில் இம்முறை நினைவு கூரப்பட்டது. அந்த வகையில் தமிழின அழிப்பின்…
Read More

சார்புறுக்கன் தமிழாலயத்தில் இடம்பெற்ற முள்ளிவாக்கால் நினைவுக் கஞ்சி வளங்கும் நிகழ்வு.

Posted by - May 20, 2023
சார்புறுக்கன் தமிழாலயத்தில் இடம்பெற்ற முள்ளிவாக்கால் நினைவுக் கஞ்சி வளங்கும் நிகழ்வு.
Read More