யேர்மனி மத்திய மாநிலத்தின் நெற்றெற்றால் அரங்கிலே 34ஆவது அகவை நிறைவு விழா வரவேற்பு நடனம்

976 0

யேர்மனி மத்திய மாநிலத்தின் நெற்றெற்றால் அரங்கிலே தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34ஆவது அகவை நிறைவு விழா
வரவேற்பு நடனம்.