உரிமைக்காக எழுதமிழா! 2023- ஐரோப்பிய ஒன்றிய முன்றலுக்கு யேர்மனி தமிழ் இளையேர்கள் அழைப்பு.

Posted by - June 5, 2023
உரிமைக்காக எழுதமிழா! 2023-  ஐரோப்பிய ஒன்றிய முன்றலுக்கு யேர்மனி தமிழ் இளையேர்கள் அழைப்பு.
Read More

உரிமைக்காக எழுதமிழா எழுச்சிப் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு.

Posted by - May 29, 2023
ஐரோப்பிய ஒன்றிய முன்றலில் நடைபெற இருக்கும் உரிமைக்காக எழுதமிழா எழுச்சிப் போராட்டத்திற்கு யேர்மனி தமிழ்ப் பெண்கள் அமைப்பினர் அழைப்பு.
Read More

உணர்வெழுச்சியுடன் நினைவுகூரப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் ( காணொளி )

Posted by - May 18, 2023
முள்ளிவாய்க்கால் போரில் உயிரிழந்த மக்களின் 14 ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தல் உணர்வெழுச்சியுடன் நினைவுகூரப்பட்டுள்ளது. முள்ளிவாய்க்கால் போரில் உயிரிழந்த மக்களின் 14…
Read More

யேர்மனியில் நடைபெறவிருக்கும் தமிழின அழிப்பின் உச்சநாள் நினைவேந்தலுக்கான அழைப்பு.

Posted by - May 16, 2023
யேர்மனியில் நடைபெறவிருக்கும் தமிழின அழிப்பின் உச்ச நாள் நினைவேந்தலுக்கான அழைப்பு.
Read More