திருமதி அமலா அன்ரனி சுரேஸ்குமார் அவர்களின் மாணவர்கள்.

Posted by - May 18, 2022
திருமதி அமலா அன்ரனி சுரேஸ்குமார் அவர்களின் மாணவர்கள். வளங்கும் மே 18 இன் நினைவுப் பகிர்வு நடனம். யாதவி அன்ரனி…
Read More

ஜனுஷா பிரதீப் – லாண்யா நிரோஷன் அவர்களின் மாணவர்கள்.

Posted by - May 17, 2022
சத்திய நிருத்திய ஸ்தானா ஜனுஷா பிரதீப் – லாண்யா நிரோஷன் பெனுசியா ஞானப்பிரகாசம் அபிரா ரவிந்திரநாதன் நந்தூரி ஸ்ரீகாந்தன் திவ்யா…
Read More

திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் மாணவர்கள்.

Posted by - May 17, 2022
ஆடற்கலாலய ஆசிரியையும், அதிபருமான ஆடற்கலைமணி திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் மாணவ மாணவிகள்: செல்வி மதுஷா றஞ்ஜித் செல்வன் நிமலன் சத்தியகுமார்…
Read More

இதுவே தருணம் தடைபோக்க-நீ இன்றே எழுந்து போராடு-

Posted by - February 25, 2022
கதிரவன் ஒளியில் பனிபோல-அந்த கயவர் கூட்டம் ஒழியட்டும் பலமும் வளமும் நம்மோடு-இனி பாதை உண்டு நடைபோடு இதுவே தருணம் தடைபோக்க-நீ…
Read More

ஓர் அணியாய் நின்று போராடு மனிதச் சங்கிலி ஆகட்டும்

Posted by - February 24, 2022
நாடு கேட்டுப் படை கண்டோம்-இன்று நாதி கெட்டுப் போவதற்கோ? காடு மேடு களனியெங்கும்-கள மாடி மாண்ட வீரர்களை மனதோடு தாங்கிப்…
Read More