தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 அகவை விழாவில் பீலபெல்ட். தமிழாலய மாணவர்களின் வரவேற்பு நடனம்.

Posted by - April 21, 2024
தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 அகவை விழாவில் பீலபெல்ட். தமிழாலய மாணவர்களின் வரவேற்பு நடனம்.
Read More

தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 ஆவது ஆண்டு விழாவில் பேர்லின் தமிழாலய மாணவர்களின் எழுச்சி நடனம்.

Posted by - April 21, 2024
தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34 ஆவது ஆண்டு விழாவில் பேர்லின் தமிழாலய மாணவர்களின் எழுச்சி நடனம்.
Read More

யேர்மனி மத்திய மாநிலத்தின் நெற்றெற்றால் அரங்கிலே 34ஆவது அகவை நிறைவு விழா வரவேற்பு நடனம்

Posted by - April 16, 2024
யேர்மனி மத்திய மாநிலத்தின் நெற்றெற்றால் அரங்கிலே தமிழ்க் கல்விக் கழகத்தின் 34ஆவது அகவை நிறைவு விழா வரவேற்பு நடனம்.  
Read More

திருமதி அமலா அன்ரனி சுரேஸ்குமார் அவர்களின் மாணவர்கள்.

Posted by - May 18, 2022
திருமதி அமலா அன்ரனி சுரேஸ்குமார் அவர்களின் மாணவர்கள். வளங்கும் மே 18 இன் நினைவுப் பகிர்வு நடனம். யாதவி அன்ரனி…
Read More

ஜனுஷா பிரதீப் – லாண்யா நிரோஷன் அவர்களின் மாணவர்கள்.

Posted by - May 17, 2022
சத்திய நிருத்திய ஸ்தானா ஜனுஷா பிரதீப் – லாண்யா நிரோஷன் பெனுசியா ஞானப்பிரகாசம் அபிரா ரவிந்திரநாதன் நந்தூரி ஸ்ரீகாந்தன் திவ்யா…
Read More

திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் மாணவர்கள்.

Posted by - May 17, 2022
ஆடற்கலாலய ஆசிரியையும், அதிபருமான ஆடற்கலைமணி திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் மாணவ மாணவிகள்: செல்வி மதுஷா றஞ்ஜித் செல்வன் நிமலன் சத்தியகுமார்…
Read More