திலீபன் நினைவு நடன அஞ்சலி.

Posted by - September 26, 2020
திலீபன் நினைவு நடன அஞ்சலி திலகநர்த்தனாலயம் பங்குபற்றிய மாணவிகள் செல்விகள் சிவப்பிரியா சிவசோதி சாயினி செந்தூர்மூர்த்தி கிரியா செல்வச்சந்திரன் கபின்சா…
Read More

சிறிலங்கா இனவாத அரசினால் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் நினைவுப் பகிர்வு நடனம்

Posted by - August 29, 2020
குரல்;- மீனா மணிவண்ணன் வரிகள்;- துஷ்யந்தன் இசை:- சிவஞ்ஜீவ் சிவராம் நடனம். நடன ஆசிரியர் லாவன்னியா நிரோஷன் அவர்களின் மாணவிகள்.…
Read More

தீயினில் எரிந்த தேசமே நினைவுகள் என்றும் உன்னைச் சுடுகின்றதா….

Posted by - August 4, 2020
தீயினில் எரிந்த தேசமே நினைவுகள் என்றும் உன்னைச் சுடுகின்றதா…. தூரமாகி வந்த போதுமே கொடுமையின் வேதனை மறந்திடுமா.. இது எங்கள்…
Read More

தீயலைமோதி தமிழரின் உயிர்களைப் பிரித்ததே

Posted by - July 31, 2020
நடன ஆசிரியை திருமதி சாவித்திரி சரவணன் அவர்களின் மாணவிகள். செல்விகள்:- எழில் ஜெயசங்கர், ரம்மிகா சுகுணாகரன். தீயலைமோதி தமிழரின் உயிர்களைப்…
Read More

நந்திக்கடலலையே நந்திக்கடலலையே கரைவந்து என்னோடு பேசலையே…

Posted by - May 31, 2020
நந்திக்கடலலையே நந்திக்கடலலையே கரைவந்து என்னோடு பேசலையே… எங்கள் உறவெங்கே எங்கள் உறவெங்கே உன் மௌனம் கலைத்துச் சொல்லலையே…. நடன ஆசிரியை…
Read More

சோலையில் ஆடும் மயில் செந்தமிழ் ஈழக்குயில்

Posted by - October 24, 2019
சோலையில் ஆடும் மயில் செந்தமிழ் ஈழக்குயில் விழிகளால் மொழிபேசும் அகிலத்தின் அழகு மயில் பரதமும் பெண்ணிடம் வித்தைகள் பயிலும்…..
Read More

வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை..

Posted by - October 5, 2019
வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை.. எந்தநாள் அண்ணன் வருவார் என்று நீ ஏங்காதே.. எவன்…
Read More

டப்பாங் கூத்துப்பாட்டுத்தான் காதில கொஞ்சம் போட்டுப்பார் …….

Posted by - September 13, 2019
டப்பாங் கூத்துப்பாட்டுத்தான் காதில கொஞ்சம் போட்டுப்பார் குட்டிக்கண்ணன் ரோட்டில வந்துநின்று பாட்டில நாட்டுக்காகச் செய்தி ஒன்று சொல்லுவேன் தெருக் கூத்தில……
Read More