டப்பாங் கூத்துப்பாட்டுத்தான் காதில கொஞ்சம் போட்டுப்பார் …….

Posted by - September 13, 2019
டப்பாங் கூத்துப்பாட்டுத்தான் காதில கொஞ்சம் போட்டுப்பார் குட்டிக்கண்ணன் ரோட்டில வந்துநின்று பாட்டில நாட்டுக்காகச் செய்தி ஒன்று சொல்லுவேன் தெருக் கூத்தில……
Read More

தேசக்காற்றே…தேசக்காற்றே..தேசக்காற்றே..தேகம் தழுவம்மா

Posted by - August 30, 2019
தேசக்காற்றே…தேசக்காற்றே..தேசக்காற்றே..தேகம் தழுவம்மா தேசத்தலைவன் மூச்சில் கலந்து வேதம்தாம்மா..காவல் நின்று வாழும் வீரன் கதையைச் சொல்லம்மா..காலம் முளழுதும் எங்கள் அண்ணண் பக்கம்…
Read More

முட்டிமுட்டி பால்குடிக்கும் கன்டுக்குட்டி போல நாங்க தொத்திக்கிட்டு ஆடுவோமே மாமனோட தோள..

Posted by - August 23, 2019
முட்டிமுட்டி பால்குடிக்கும் கன்டுக்குட்டி போல நாங்க தொத்திக்கிட்டு ஆடுவோமே மாமனோட தோள.. மாலகட்டிப் போனாக்கா மாமா முறைப்பாரு பாட்டுக்கட்டி ஆடிநின்னா…
Read More

தனித் தமிழ் பேசம்மா இனிக்கும் உன் தாய்மொழி நிகரம்மா கரும்புக்கும் கனிக்கும்..

Posted by - August 15, 2019
தனித் தமிழ் பேசம்மா இனிக்கும் உன் தாய்மொழி நிகரம்மா கரும்புக்கும் கனிக்கும் தனித் தமிழ் பேசம்மா இனிக்கும். பிறந்த அன்றே…
Read More

காற்றின் காலடி ஓசை கேட்குது திரும்பி வருகின்றான் தம்பி

Posted by - August 8, 2019
காற்றின் காலடி ஓசை கேட்குது திரும்பி வருகின்றான் தம்பி …நந்திக் கடலில் ஆறடி அலைகள் எழும்புது காத்திருக்கின்றோம் நம்பி….என்னும் போகவில்லை…
Read More

கும்மியடிபெண்னே கும்மியடி கும்மியடிபெண்னே கும்மியடி

Posted by - August 1, 2019
கும்மியடி பெண்னே கும்மியடி கும்மியடி பெண்னே கும்மியடி வந்தோரைத் துதி பாடுங்கடி நெஞ்சை வென்றாரை இங்கு போற்றுங்கடி தேன்தமிழ் தேசியம்…
Read More

எல்லாளன் சங்கிலியன் பண்டாரவன்னியன் இருந்தாண்ட நாடு எங்கள் நாடு

Posted by - July 25, 2019
எல்லாளன் சங்கிலியன் பண்டாரவன்னியன் இருந்தாண்ட நாடு எங்கள் நாடு எங்கள் வல்லான் தமிழ்வேங்கை பிரபாகரன் தலைமை வளிகாட்டும் நாடு எங்கள்…
Read More

கரகாட்டம் மயிலாட்டம் குத்தாட்டம் கலகலக்க சிலம்பாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் தூள்பறக்க

Posted by - July 18, 2019
கரகாட்டம் மயிலாட்டம் குத்தாட்டம் கலகலக்க சிலம்பாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் தூள்பறக்க போராட்டம் வென்றிடவே புலியாகித் தலைவன் வந்தானடி. தாதஸ்வரம் நல்லதவில்…
Read More

வருவாரு வருவாரு ஈழமகராசன் அவர் வருவாரு

Posted by - July 11, 2019
வருவாரு..வருவாரு.. ஈழமகராசன்.. அவர் வருவாரு நல்லபடி நாங்க வாழ இன்பமெல்லாம் வந்து சூழ எங்க மாமன்னன் வருவாரு…எங்க அண்ண வருவாரு..…
Read More