செய்திகள்

வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டார் அமைச்சர் நிமல் சிறிபாலடி சில்வா

வெலிக்கடை சிறைச்சாலைக்குள் உள்வாங்கக்கூடிய கைதிகளின் எண்ணிக்கையில் மூன்றுமடங்கு அதிகமாக தற்போது சிறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றனர். கடந்த…
மேலும்

புலம்பெயர் தேசங்களில்

காணொளி