தமிழீழம்

புலம்பெயர் தேசங்களில்

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதி கேட்டு ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் ஆணையகத்தின் முன்றலில் மனிதநேய ஈருருளிப்பயணமும் கனயீர்ப்பு ஒன்றுகூடலும்

பெல்சியத்தின் அன்வேர்ப்பன் மாநகரத்தில் அமைக்கப்பட்ட மாவீரர் நினைவுக்கல்லறையில் இருந்து அகவணக்கத்தோடு பெரும் எழுச்சியாக…
மேலும்

காணொளி