Breaking News
Home / செய்திகள் / அரசாங்கத்தின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கவே 16 பேரும் முயற்சிக்கின்றனர்-ரஞ்சித் மத்தும

அரசாங்கத்தின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கவே 16 பேரும் முயற்சிக்கின்றனர்-ரஞ்சித் மத்தும

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தலைமையிலான தேசிய அரசாங்கத்தின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்க ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்  கட்சியிலிருந்து விலகியச் சென்ற 16 உறுப்பினர்களும் சூழ்ச்சி செய்து வருகின்றனர் என சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தெரிவித்தார்.

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி தலைமையிலான தேசிய அரசாங்கத்தின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்க ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக்  கட்சியிலிருந்து விலகியச் சென்ற 16 உறுப்பினர்களும் சூழ்ச்சி செய்து வருகின்றனர் என சட்ட ஒழுங்கு அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தெரிவித்தார்.

About அனு

மேலும்

நான்கு அமைச்சர்கள்; கண்டறிவோம்!

இந்திய இரகசியப் புலனாய்வுச் ​சேவையான றோ, தன்னைக் கொலை செய்வதற்கு சூழ்ச்சி செய்துள்ளதாக, 16ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் …