சிறிலங்கா இனவாத அரசினால் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் நினைவுப் பகிர்வு நடனம்

1802 0

குரல்;- மீனா மணிவண்ணன்
வரிகள்;- துஷ்யந்தன்

இசை:- சிவஞ்ஜீவ் சிவராம்

நடனம். நடன ஆசிரியர் லாவன்னியா நிரோஷன் அவர்களின் மாணவிகள்.

செல்விகள்:

கியாரா பெர்ணான்டோ
ஹரினி பிரதீப்
திவ்யா ரவிச்சந்திரன்
மதூஷா சுரேஷ்