நீதிக்கான நடைபயணம் இன்று காலை 8.00 மணிக்கு வல் சூசொன் நகரைநோக்கி செல்கின்றது.

81 0

நீதிக்கான நடைபயணம் இன்று காலை 8.00 மணிக்கு அகவணக்கத்துடன் ஆரம்பமாகி வல் சூசொன் நகரைநோக்கி செல்கின்றது.