இராணுவத்தினருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க முடியாது- சுமந்திரன்(காணொளி)

50 0

யுத்தக் குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டுள்ள இராணுவத்தினருக்கு பொது மன்னிப்பு வழங்க முடியாது என, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் குறிப்பிட்டார்.

 

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published.