மரத்தை வெட்டினாலே மன்னிக்காத இவ் உலகில் மணிதர்களை வெட்டினார்களே என்ன செய்தது மனிதம் பேசும் இம் மானுடம்.

Posted by - May 3, 2020
மரத்தை வெட்டினாலே மன்னிக்காத இவ் உலகில் மணிதர்களை வெட்டினார்களே என்ன செய்தது மனிதம் பேசும் இம் மானுடம்? செல்வி .…
Read More

மே மூன்றாம் நாளில் முள்ளிவாய்க்கால்!

Posted by - May 3, 2020
மே மூன்றாம் நாளில் முள்ளிவாய்க்கால்! ******* **** உலகஆயுதங்களை ஒருமித்து அள்ளிவந்து முள்ளிவாய்க்கால் எல்லைக் கோடுகளை எட்டிநின்று தலைகளால் மட்டும்…
Read More

மே இரண்டாம் நாளில் முள்ளிவாய்க்கால்..

Posted by - May 2, 2020
மே இரண்டாம் நாளில் முள்ளிவாய்க்கால்.. ***** ****** புத்தபெருமானின் புதல்வர்கள் வீசிய யுத்த பீரங்கிக் குண்டுகளால் காய்ச்சிய கஞ்சிப்பானைகளும் இன்றோடு…
Read More

எமது கடந்த கால இருட்டு வரலாற்று வலிகளிலிருந்து வெளிவரமுடியாத உறவுகளின் கண்ணீர்.

Posted by - May 2, 2020
எமது கடந்த கால இருட்டு வரலாற்று வலிகளிலிருந்து வெளிவரமுடியாத உறவுகளின் கண்ணீர். இது தனிநபர்களின் கதையல்ல ஒரு இனத்தின் வலி…
Read More