உலகை வெல்லும் தமிழர் ஆயுதமே முள்ளிவாய்க்கால்.

Posted by - May 5, 2020
உலகை வெல்லும் தமிழர் ஆயுதமே முள்ளிவாய்க்கால். ******* உலக வெளியரங்கினில் உண்மை முகம் உறங்கிட பனிகள் விலகாத பாதை தெரியாத…
Read More

மே ஐந்தாம் நாள் நினைவில் முள்ளிவாய்க்கால்!

Posted by - May 5, 2020
மே ஐந்தாம் நாள் நினைவில் முள்ளிவாய்க்கால்! ******** பல லட்சம் பேர்கொண்ட சிற்ரூரின் திடலிலே… அறுபட்ட காயங்கள் ஆற்றிட மருந்தில்லை…!…
Read More

இசைப்பிரியா இப்போதும் தமிழீழ விடுதலைக்காகப் போராடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு தமிழீழ விடுதலைப் போராளி.

Posted by - May 4, 2020
இசைப்பிரியா அக்கா இன்னும் உலகின் அநீதியோடு போராடிக்கொண்டேயிருக்கும் தமிழீழப் பெண்களின் சித்திரம். அவரின் இறுதி நேரம் பற்றிய செய்திகள் வாசிப்பவரைப்…
Read More

மே நான்காம் நாள் நினைவில் முள்ளிவாயக்கால்

Posted by - May 4, 2020
மே நான்காம் நாள் நினைவில் முள்ளிவாயக்கால் மனித அத்தியாவசிங்களின் நிலை! ஊருக்கு ஊர் நகரும்போது உறைவிடங்கள் தேய்ந்ததாய் உண்மையில் இங்கே…
Read More

மரத்தை வெட்டினாலே மன்னிக்காத இவ் உலகில் மணிதர்களை வெட்டினார்களே என்ன செய்தது மனிதம் பேசும் இம் மானுடம்.

Posted by - May 3, 2020
மரத்தை வெட்டினாலே மன்னிக்காத இவ் உலகில் மணிதர்களை வெட்டினார்களே என்ன செய்தது மனிதம் பேசும் இம் மானுடம்? செல்வி .…
Read More

மே மூன்றாம் நாளில் முள்ளிவாய்க்கால்!

Posted by - May 3, 2020
மே மூன்றாம் நாளில் முள்ளிவாய்க்கால்! ******* **** உலகஆயுதங்களை ஒருமித்து அள்ளிவந்து முள்ளிவாய்க்கால் எல்லைக் கோடுகளை எட்டிநின்று தலைகளால் மட்டும்…
Read More