புதிய தேசிய வருமான வரி சட்டமூலத்தில் நிவாரணங்கள் குறைப்பு – ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி

4441 0

நடைமுறையில் உள்ள தேசிய வரி சட்டமூலத்தில் உள்ள நிவாரணம், புதிய தேசிய வருமான வரி சட்டமூலத்தில் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சி குற்றம் சுமத்தியுள்ளது.

ஒன்றிணைந்த எதிர்கட்சியை பிரதிநிதித்துப்படுத்தும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பந்துல குணவர்தன கொழும்பில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் வைத்து இதனைக் குறிப்பிட்டார்.

புதிய வரிச்சட்டமூலம் பல நிவாரணங்களை இல்லாமல் செய்துள்ளது.
முன்னர் 44 பக்கங்களில் இருந்த பொருட்களுக்கான வரிவிலக்கு தற்போது 2 பக்கங்களுக்கு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பந்துல குணவர்தன குறிப்பிட்டார்.

Leave a comment