ஸ்லோவாக்கியா பிரதமர் மீது துப்பாக்கிபிரயோகம் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில்

23 0

ஸ்லோவாக்கியா பிரதமர் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட துப்பாக்கிபிரயோகத்தில் படுகாயமடைந் அவர் மருத்துவமனையில் ஆபத்தான நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.