தமிழர் திருநாள் 2024 நிகழ்வு.கால்ஸ்ருக தமிழாலயம்,புறுசால் தமிழாலயம்.

228 0

தமிழர் திருநாள் நிகழ்வு கால்ஸ்ருக தமிழாலயம் புறுக்சால் நகரில் மண்டபம் எடுத்து புறுசால் தமிழாலயத்தையும் இணைத்துவெகு சிறப்பாக நடைபெற்றுள்ளது.இதில் Karlsruhe நகரசபை உறுப்பினர்கள் பலர் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.