பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க நாட்டு மக்களுக்கு விசேட உரை

441 0

21 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் , அரசியல் மறுசீரமைப்பு தொடர்பில் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க தற்போது நாட்டு மக்களுக்கு மக்களுக்கு விசேட உரையாற்றுகின்றார்.