வவுனியா தான்டிக்குளம் ஐயனார் விளையாட்டுக்கழக மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு.

285 0

13.3.2022 ஞாயிற்றுக்கிழமை வவுனியா தான்டிக்குளம் ஐயனார் விளையாட்டுக்கழக மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் 13 க்கு எதிரான ஆற்பாட்ட ஊர்வலத்திற்கு தமிழீழமக்களை உரிமையுடன் அழைக்கின்றார்கள் தமிழ்த் தேசியமக்கள் முன்னணியினர்.