வாகைமயில் 2019 , செல்வி விதுஷா பொன்னையா ஆரம்பப்பிரிவு

Posted by - June 24, 2019
வாகைமயில் 2019ல் ஆரம்பப்பிரிவில் போட்டியிட்டு இரண்டாவது இடத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட செல்வி.விதுஷா பொன்னையா. https://youtu.be/zI6fd0rRrXI
Read More

மணியோசை கேட்டதுமே மனங்களின் கோயிலிலே வீற்றிருக்கும் மாவீரர் அருள் சுரக்கும்…

Posted by - June 19, 2019
மணியோசை கேட்டதுமே மனங்களின் கோவிலிலே வீற்றிருக்கும் மாவீரர் அருள் சுரக்கும். வீரக்களமாடீ உயிர் ஈர்ந்த திருநாளை வணங்கிடவே தலைசாய்த்து நீர்ததும்பி…
Read More

வாகைமயில் 2019 செல்வி. ஐலின் றிமோன்சன்-(மத்தியபிரிவு)

Posted by - June 18, 2019
வாகைமயில் 2019 நடனப் போட்டியில் மத்தியபிரிவில் போட்டியிட்டு வாகைமயில் 2019தாக வாகைசூடிய செல்வி. ஐலின் றிமோன்சன் . https://youtu.be/bQ0gfCNXV7U
Read More

வாகைமயில் 2019 செல்வி. அனுஸ்கா ராகவன்.(ஆரம்பப்பிரிவு)

Posted by - June 18, 2019
வாகைமயில் 2019 நடனப் போட்டியில் ஆரம்பப்பிரிவில் போட்டியிட்டு வாகைமயில் 2019தாக வாகைசூடிய செல்வி. செல்வி. அனுஸ்கா ராகவன். https://youtu.be/5KlT-XhDpTI
Read More

வாகைமயில் 2019 -செல்வி. ஆர்யா பாஸ்கரன்- (கீழ்ப்பிரிவில்)

Posted by - June 18, 2019
வாகைமயில் 2019 நடனப் போட்டியில் கீழ்ப்பிரிவில் போட்டியிட்டு வாகைமயில் 2019தாக வாகைசூடிய செல்வி. ஆர்யா பாஸ்கரன். https://youtu.be/U3-27NH4poI
Read More

வாகைமயில் 2019 – செல்வி.அபிரா ரவீந்திரநாதன்(அதிமேற்பிரிவு)

Posted by - June 18, 2019
வாகைமயில் 2019 நடனப் போட்டியில் அதிமேற்பிரிவில் போட்டியிட்டு வாகைமயில் 2019 தாக வாகைசூடிய செல்வி.அபிரா ரவீந்திரநாதன். https://youtu.be/8g4WFS7PZQg
Read More

வாகைமயில் 2019 -செல்வி. அனந்தசயனி தம்பிராஜா, (மேற்பிரிவு)

Posted by - June 18, 2019
யேர்மனியின் வாகைமயில் 2019 ல் மேற்பிரிவில் போட்டியிட்டு வாகைமயிலாக வெற்றியீட்டிய செல்வி. அனந்தசயனி தம்பிராஜா. https://youtu.be/NpMDiDPI3Yk
Read More

வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை

Posted by - June 14, 2019
வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை… எந்தநாள் அண்ணண் வருவான் என்று நீ ஏங்காதே எவன்…
Read More