வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை

736 0

வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை…
எந்தநாள் அண்ணண் வருவான் என்று நீ ஏங்காதே எவன் எதைச் சொன்னாலும் காதில் நீ வாங்காதே…