பிணை முறி அலுவலர்கள் அர்ஜுன் அலோசியஸ் இல்லத்திற்கு விஜயம்

133 0

வங்கிக்கணக்கை பரிட்சிப்பதற்காக பிணை முறி ஆணைக்குழுவின் குற்றப்புலனாய்வு அலுவலர்கள் பேர்பச்சுவல் ட்ரசரிஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் அர்ஜுன் அலோசியஸின் இல்லத்திற்கு சென்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Leave a comment

Your email address will not be published.