வெளியானது க.பொ.த. சாதாரண தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் !

95 0

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான க.பொ.த. சாதாரண தரப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் வெளியாகியுள்ளனள.

தற்போது வெளியாகியுள்ள பரீட்சை பெறுபேறுகளை www.doenets.lk என்ற இணையத்தளத்தில் பார்வையிட முடியுமென பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.