பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. செல்வராசா கஜேந்திரன் அவர்கள் சு.ப. தமிழ்ச்செல்வன் அரசியல் அறிவகம் – யேர்மனிக்கு   வழங்கிய செவ்வி.

354 0

 

யேர்மனியின் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் அரசியல் அறிவகத்திற்கு தமிழ்த்தேசிய முன்னணியின் செயலாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமாகிய திரு. செல்வராஜா கஜேந்திரன் அவர்கள் வழங்கிய சிறப்புக் காணொளி.