இன்று திருகோணமலை சிவன்கோவிலடியில் இடம்பெற்ற நினைவேந்தர்.திருமலை கரன் சுடரேற்றினார்.

154 0

இன்று திருகோணமலை சிவன்கோவிலடியில் இடம்பெற்ற நினைவேந்தர்.திருமலை கரன் சுடரேற்றினார்.