மட்டக்களப்பு கல்லடிவெட்டை, மாவீரர்களை உவந்தளித்த குடும்பத்தினருக்கான மதிப்பளிப்பு.

190 0

தமிழின விடுதலைகாய் வித்தான மாவீரர்களை உவந்தளித்த குடும்பத்தினருக்கான மதிப்பளிப்பு மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கல்லடிவெட்டைப் பகுதியில் வாழும் மாவீரர் குடும்பங்கள் மற்றும் உரித்துடையோர்களுக்கான மதிப்பளிப்பு நிகழ்வு இன்று (23.11.2022)உணர்வெழுச்சியுடன் நடைபெற்றது.

மாவீரர்களை பெற்றெடுத்தோர் மற்றும் உறவுகள் சுடரேற்றி உணர்வுடன் மாவீரர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தினர்.