நினைவஞ்சலிக் கூட்டமும் மலர் வெளியீடும்

68 0

நினைவஞ்சலிக் கூட்டமும் மலர் வெளியீடும்
அமரர் தியாகராஜா பொன்னம்பலவாணர்

காலம் -28-11-2011
நேரம் -காலை 10.30
இடம்- பொன்னாலை வரதராஜா பெருமாள் வித்தியாசாலை மண்டபம்