ஐந்து மாவட்டங்களில் புதிய கொத்தணிகள் உருவாகின

250 0

இலங்கையில் காலி மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை உள்ளிட்ட 5 மாவட்டங்களில் புதிய கொவிட் கொத்தணிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.