திரு. குமணன் அவர்கள் பேர்லின் நகரத்தில் நடைபெற்ற மே18 நிகழ்வில் ஆற்றிய உரை.

421 0

தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு யேர்மனிக் கிளையின் பேர்லின் மாநிலப் பொறுப்பாளர் திரு. குமணன் அவர்கள் பேர்லின் நகரத்தில் நடைபெற்ற மே18 நிகழ்வில் ஆற்றிய உரை.