மீண்டும் கூட்ட மைப்புக்கு ஆணை வழங்கினால் எதிர்கொள்ளப் போகும் பேராபத்துகள்

310 0

மீண்டும் கூட்டமைப்புக்கு ஆணை வழங்கினால் தமிழ்மக்கள் எதிர்கொள்ளப் போகும் பேராபத்துகள்!- எச்சரிக்கிறார் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்.

 

நன்றி -நிமிர்வு