முள்ளிவாய்க்கால் எப்போதும் முடிவாகிப் போகாது-திருமதி. அமலா அன்ரனி-சுரேஸ்குமாரின்மாணவிகள்.

261 0

திருமதி. அமலா அன்ரனி-சுரேஸ்குமாரின் நிருத்திய நாட்டியாலய மாணவிகள் வழங்கும் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவு நாள் நடனம்.
மாணவிகள்.

செல்விகள்-
1)சதுர்யா தவயோகராஜா.
2)நர்த்தனா சத்தியசீலன்.
3)பகீரதி கணேசலிங்கம்.
4)பிரவீணா செல்வநாதன்.
5)அனுஸ்ஷா தவனேஸ்வரன்.
6)பென்சியா அல்பேட்-டொன்போஸ்கோ.
7)கஜினி சீவரட்ணம்.
8)யாதவி இராஜகுலசிங்கம்.
9)உஷானா உதயதாசன்.