வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை..

1653 0

வந்ததடி பெண்ணே எனக்கொரு ஓலை வருவாராம் தலைவர் பிரபாகரன் நாளை..
எந்தநாள் அண்ணன் வருவார் என்று நீ ஏங்காதே..
எவன் எதைச் சொன்னாலும் காதில் நீ வாங்காதே…