நடுகல் வணக்க நாள் யேர்மனி.

732 0

யேர்மனி வூப்பெற்றால் நகரில் 5.5.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற நடுகல் வணக்க நாள் நிகழ்வின் புகைப்படத் தொகுப்பு.