காணமல்போனவர்களின் பிரச்சினைக்கு, சட்டபூர்வமான அதிகாரங்களை கொண்ட அலுவலக முறையே சிறந்ததாகும்- சுமந்திரன்(காணொளி)

62 0

காணமல்போனவர்களின் பிரச்சினைக்கு, சட்டபூர்வமான அதிகாரங்களை கொண்ட அலுவலக முறையே சிறந்ததாகும் என, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.ஏ.சுமந்திரன் குறிப்பிட்டார்.

Leave a comment

Your email address will not be published.