லண்டவ் தமிழாலய மாணவர்கள் மாவீரர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்தினர் 29.11.2020

Posted by - November 29, 2020
தாயகக் கனவுகளோடு எம் மண்ணிற்காக மரணித்த மாவீரர்களை நினைவுகூர்ந்து வணக்க நிகழ்வினை லண்டவ் தமிழாலயம் 29.11.2020 உணர்வோடு நிகழ்தியது.
Read More

கல்லறை விழிகள் திறந்திடும் வேளை – தலைநகர் தந்த கவி.

Posted by - November 27, 2020
கல்லறை விழிகள் திறந்திடும் வேளை மணிகளின் ஓசை ஒளித்திடுமே ! தீபங்கள் ஏற்றி தொழுதிடும் நேரம் உணர்வின் அலைகள் எழுந்திடுமே…
Read More