தமிழீழம்

புலம்பெயர் தேசங்களில்

அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலை நிறுவகமும் மேயர் பாரதிக்கலைக்கூடமும் இணைந்து நாடாத்திய தமிழ்க்கலை மதிப்பளிப்பு விழா யேர்மனி.

அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலை நிறுவகமும் மேயர் பாரதிக்கலைக்கூடமும் இணைந்து நாடாத்திய தமிழ்க்கலை மதிப்பளிப்பு விழா…
மேலும்

காணொளி