சைட்டத்தை ரத்து செய்யுமாறு வேண்டி இறை வழிபாடு

8777 2,290

மருத்துவ பீட மாணவர்களின் பெற்றோர் சங்கம் இன்று கதிர்காமம் ஆலயம் , தெவுன்தர விஷ்ணு ஆலயம் , மோதரை காளி கோவில் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் – நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலயம் உள்ளிட்ட 27 ஆலயங்களில் வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டனர்.

மாலபே தனியார் மருத்தவ கல்லூரியை ரத்துச் செய்யுமாறு வேண்டி இந்த இறை வழிபாடு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அந்த சங்கத்தின் நிறைவேற்று குழுவின் உறுப்பினர் வசந்த அல்விஸ் தெரிவித்தார்.

There are 2,290 comments