27.6.2022 திங்கட்கிழமை பெல்ஜியம் தலைநகர் புறூசலுக்கு உரிமைக்காக எழுதமிழா என தமிழீழமக்களை அழைக்கும் பாடல்.

478 0

27.6.2022 திங்கட்கிழமை பெல்ஜியம் தலைநகர் புறூசலுக்கு உரிமைக்காக எழுதமிழா என தமிழீழமக்களை அழைக்கும் பாடல்.

உரிமைக்காக எழுதமிழா! போராட்ட
முகவரி –
Place du Luxembourg
1050 Brüssel, Belgien

புகையிரத நிலையம் –
Bruxelles – Luxembourg