யேர்மன் கலைபண்பாட்டுக்கழக நடன ஆசிரியை திருமதி சஞ்சியா ராமராஜ் அவர்களின் மாணவி ரம்சியா ராமராஜ் அவர்களின் நடனாஞ்சலி.

432 0

யேர்மன் கலைபண்பாட்டுக்கழக நடன ஆசிரியை திருமதி சஞ்சியா ராமராஜ் அவர்களின் மாணவி ரம்சியா ராமராஜ் அவர்களின் நடனாஞ்சலி.

இறுவட்டு
அனல் வீசிய கரையோரம்.
பாடல் விகள்:- வன்னியூர் குரூஸ்
இசை:- சாய்தர்சன்
பாடியவர்:- மகாலிங்கம்

அபிநயம்

நடன ஆசிரியை திருமதி சஞ்சியா ராமராஜ் அவர்களின் மாணவி ரம்சியா ராமராஜ்