ஈழத்தமிழர்களுக்காக ஒலித்த உண்மையின் குரல் வணக்கத்துக்குரிய ஆண்டகை இராயப்பு யோசப்.- தலைமைச்செயலகம் தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்

263 0

ஈழத்தமிழர்களுக்காக ஒலித்த உண்மையின் குரல்
வணக்கத்துக்குரிய ஆண்டகை இராயப்பு யோசப். தலைமைச்செயலகம்
தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்