காரைநகரில் காணி சுவீகரிப்பை எதிர்த்து…(LIVE)

40 0

காரைநகர் நீலங்காடு பிரதேசத்தில் இடம்பெறவுள்ள காணி சுவீகரிப்பை எதிர்த்து தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியினால் நடாத்தி வரும் போராட்டம்…….