புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில் இடம்பெற்ற தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மாபெரும் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் உரையாற்றி கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம்(காணொளி)

53 0

புதுக்குடியிருப்பு பகுதியில் இடம்பெற்ற தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் மாபெரும் தேர்தல் பரப்புரை கூட்டத்தில் உரையாற்றி கஜேந்திர குமார் பொன்னம்பலம்…………………………….