மாதம்பிட்டிய குப்பை மேட்டில் தீ விபத்து

64 0

மாதம்பிட்டிய பகுதியில் உள்ள குப்பை மேட்டில் தீ விபத்து இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

தீயிணை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவருவதற்காக 4 தீயணைப்பு வாகனங்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.