பொசன் போயா தினத்தை முன்னிட்டே குறித்த இருநாட்களிலும் நாடளாவிய ரீதியிலுள்ள அனைத்து மதுபானசாலைகளும் மூடப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.