முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் படுகொலையின் 29ஆவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு(காணொளி)

Posted by - November 27, 2019
முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் படுகொலையின் 29ஆவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வு………………..
Read More

தடைகளையும் தகர்த்து கொட்டும் மழையிலும் யாழ். பல்கலையின் நினைவேந்தல்!(காணொளி)

Posted by - November 27, 2019
யா யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தினுள் மாவீரர் தின நினைவேந்தல் நிகழ்வுகளை நடாத்துவதற்கு பல்கலைக்கழக நிர்வாகம் பல வழிகளிலும் தடைகளை ஏற்படுத்திய போதிலும்…
Read More

தமிழ்த் தேசிய மாவீரர் பெட்டகம், 2ஆம் தொகுப்பு. (காணொளி)

Posted by - November 22, 2019
தமிழ்த் தேசிய மாவீரர் பெட்டகம் 2ஆம் தொகுப்பு காணொளி 27.11.2019 புதன்கிழமை அனைத்து நாடுகளிலும் நடைபெறும் மாவீரர் நாள் மண்டபங்களில்…
Read More

சிங்கள ஜெனாதிபதியை நியமிக்கின்ற தேர்தல் ஏன் நாங்கள் இதிலபோய் பங்களிப்புச் செய்யவேண்டும்.

Posted by - November 10, 2019
சிங்கள ஜெனாதிபதியை நியமிக்கின்ற தேர்தல் ஏன் நாங்கள் இதிலபோய் பங்களிப்புச் செய்யவேண்டும்.
Read More