மாவீரர் நினைவு சுமந்து… – யேர்மனி – ஆடற்கலைமணி திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் மாணவிகளான செல்விகள்!

Posted by - November 22, 2020
ஆடற்கலைமணி திருமதி றெஜினி சத்தியகுமார் அவர்களின் மாணவிகளான செல்விகள் சுருதி சுதர்சன் கவிப்பிரியா நடேசகுமார் ஹரணி ரவிராஜன் அனோஜினி சிறீஸ்கந்தராஜா…
Read More

மாவீரர் நாள் 2020 -யேர்மனி ஸ்ருற்காட்

Posted by - November 20, 2020
யேர்மனி ஸ்ருற்காட் நகரத்தில் நடைபெறவுள்ள மாவீரர் நாள் 2020 இல் அனைத்துத் தமிழ்மக்களையும் ஒன்றுகூடி மாவீரத் தெய்வங்களுக்கு விளக்கேற்றி மலர்…
Read More