மாலியின் இராணுவத்தை மேலும் ஒருவருடம் நிலைநிறுத்தியது யேர்மனி

53 0

மேற்கு ஆபிரிக்க தேசத்தில் ஐ.நா. இராணுவப் பணியில் ஜேர்மனியின் ஈடுபாட்டை ஒழுங்கான முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஜேர்மன் சட்டமியற்றுபவர்கள் வெள்ளிக்கிழமையன்று, நாட்டின் துருப்புக்கள் மாலியில் இன்னும் ஒரு வருடம் வரை தங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கினர்.

மினுஸ்மா எனப்படும் ஐ.நா. பணியில் ஜேர்மன் துருப்புக்கள் பங்கேற்பதற்கான புதிய மற்றும் இறுதி ஆணையை பாராளுமன்றம் 375 க்கு 263 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது.

இது மே 31, 2024 வரை அதிகபட்சமாக 1,400 துருப்புக்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு வழங்குகிறது.

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் துருப்புக்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று பிரதான எதிர்க் கட்சி அழைப்பு விடுத்திருந்தது.மேற்கு ஆபிரிக்க தேசத்தில் ஐ.நா. இராணுவப் பணியில் ஜேர்மனியின் ஈடுபாட்டை ஒழுங்கான முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, ஜேர்மன் சட்டமியற்றுபவர்கள் வெள்ளிக்கிழமையன்று, நாட்டின் துருப்புக்கள் மாலியில் இன்னும் ஒரு வருடம் வரை தங்குவதற்கு அனுமதி வழங்கினர்.

மினுஸ்மா எனப்படும் ஐ.நா. பணியில் ஜேர்மன் துருப்புக்கள் பங்கேற்பதற்கான புதிய மற்றும் இறுதி ஆணையை பாராளுமன்றம் 375 க்கு 263 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் ஒப்புதல் அளித்தது. இது மே 31, 2024 வரை அதிகபட்சமாக 1,400 துருப்புக்களை நிலைநிறுத்துவதற்கு வழங்குகிறது.

இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் துருப்புக்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று பிரதான எதிர்க் கட்சி CDU/CSU அழைப்பு விடுத்திருந்தது.

நவம்பரில் அரசாங்கம் 2024 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் ஜேர்மனியின் பங்கேற்பை நிறுத்துவதற்கான திட்டத்தை அறிவித்தது. பிப்ரவரியில் எதிர்பார்க்கப்படும் மாலி தேர்தலை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதற்கும், வாபஸ் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்கும் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டதாக அது கூறியது.

மாலியின் தலைமைக்கும் சர்வதேச சமூகத்திற்கும் இடையே மீண்டும் மீண்டும் பதட்டங்களைத் தொடர்ந்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அதிபருக்கு எதிராக 2020 ஆட்சிக் கவிழ்ப்புக்குப் பின்னர் மாலி இராணுவ ஆட்சிக்குழுவால் ஆளப்பட்டு வருகிறது. 2013 முதல் அல்-கொய்தா மற்றும் இஸ்லாமிய அரசு குழுவுடன் தொடர்புடைய ஆயுதமேந்திய தீவிரவாத குழுக்களின் ஸ்திரமற்ற தாக்குதல்களை அது எதிர்கொண்டது.

வெளிநாடுகளில் ஜேர்மன் இராணுவப் பணிகளுக்கு பாராளுமன்றத்தின் ஆணை தேவைப்படுகிறது, இது பொதுவாக ஆண்டு அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.