தேராவில் மாவீர்ர் துயிலும் இல்லத்தில் கருத்து தெரிவித்த வேலன் சுவாமிகள் (காணொளி)

60 0

தேராவில் மாவீர்ர் துயிலும் இல்லத்தில் நினைவேந்தலை தொடர்ந்து அங்கு கருத்து தெரிவித்த வேலன் சுவாமிகள்…..