அமரர். திருமதி சிவகாமசுந்தரி தியாகராஜா அவர்களின் இறுதி வணக்க நிகழ்வு.

370 0

அமரர் திருமதி சிவகாமசுந்தரி தியாகராஜா அவர்களின் இறுதிவணக்க நிகழ்வு கீழ்வரும் முகவரியில் 23.5.2022 திங்கட்கிழமை காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும் என்பதனை அறியத்தருகின்றோம்.

Funeral place
Krematorium Am Waldfriedhof Schwäbisch Hall GmbH & Co.
Rinnener Sträßle 95
74523 Schwäbisch Hall