மனிதச்சங்கிலிப் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுகின்றார் திரு. குமணன் அவர்கள்.

730 0

யேர்மனியில் 26.2.2022 சனிக்கிழமை நடைபெறவிருக்கும் மனிதங்சங்கிலிப் போராட்டத்திற்கு யேர்மனியில் வாழும் தமிழீழமக்களை உரிமையுடன் அழைக்கின்றார் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு யேர்மனிக் கிளையின் பேர்லின் மாநிலப் பொறுப்பாளர் திரு. குமணன் அவர்கள்.