பிரான்சில் இம்முறை பாரிஸ் உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் மாவீரர் நாள் நிகழ்வு நடைபெறவுள்ளது!

70 0

மாவீரர் நடைபெறும் இடங்களின் விபரம் வருமாறு:-

 1. ஜியாண் – GIEN
 2. முல்கவுஸ் – MULHOUSE
 3. நீஸ் – NICE
 4. துறோவா – TROYES
 5. தூர் – TOURS
 6. துலுஸ் – TOULOUSE
 7. ஸ்ராஸ்பூர்க் – STARSBOURG
 8. போர்தோ – BORDEAUX
 9. நெவர் – NEVERS
 10. சார்சல் – 95 ஆவது மாவட்டம் (லெப். சங்கர் நினைவுக்கல்) –
  SARCELLES
 11. பந்தன் ( மாவீரர் துயிலுமில்லம்) – PANTIN ( Aubervilliers )
 12. போர்த்து லா வில்லத் பாரிஸ் (PARIS EVENT CENTER பெரிய மண்டபம்) PORTE DE LA VILLETTE – PARIS