வீரவணக்க நிகழ்வு 12.09.2021

575 0

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் 2009 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 18 ஆம் நாள் வரையான காலப்பகுதிக்குள், வீரச்சாவடைந்தவர்களுள் இதுவரை மாவீரர்களாக வெளிப்படுத்தப்படாதவர்களில்; தற்பொழுது உறுதிப்படுத்தப்பட்ட மாவீரர்களுக்கான வீரவணக்க நிகழ்வு.