தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு யேர்மனிக் கிளையின் பொறுப்பாளர் திரு. யோ.சிறிரவி அவர்கள் ஆற்றிய உரை.

1405 0

18.5.2021 யேர்மனி ஸ்ருட்காட் நகரில் இடம்பெற்ற தமிழின அழிப்பு நினைவு நாள் நிகழ்வில் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு யேர்மனிக் கிளையின் பொறுப்பாளர் திரு. யோ.சிறிரவி அவர்கள் ஆற்றிய உரை.