ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகை அவர்களின் திருவுடலத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்(காணொளி )

49 0

அமரத்துவமடைந்த முன்னாள் மன்னார் ஆயர் இராயப்பு ஜோசப் ஆண்டகை அவர்களின் திருவுடலத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் கருத்து தெரிவித்த கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்…………………..